Dodaj do schowka Usuń z schowka

Zatrudnianie w ciagu roku szkolnego

Od 1 marca br. zatrudnię nowego nauczyciela na nowe stanowisko (będzie to nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego na podstawie nowego orzeczenia poradni). Nie mogę zatrudnić nauczyciela na czas nieokreślony, ponieważ uzupełnia kwalifikacje (jest zgoda KO na zatrudnienie). Czy umowa o pracę ma być zawarta na czas do końca czerwca, czy do końca sierpnia?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 20 lutego 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zgodnie z art. 64 ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć.

W opisanym przypadku, najlepszym rozwiązaniem będzie zawarcie umowy na czas określony od 1 marca 2019 r. do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. do dnia 21 czerwca 2019 r. Nauczycielowi będzie przysługiwał ekwiwalent za 23 dni urlopu wypoczynkowego (5,6 dnia x 4 miesiące = 22,4 dnia - po zaokrągleniu 23 dni).

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj