Dodaj do schowka Usuń z schowka

Zatrudnienie w ciągu roku szkolnego

Od 1 kwietnia br. jeden z nauczycieli przejdzie na emeryturę. Chcę zatrudnić na jego miejsce nowego nauczyciela, ale nie na czas nieokreślony. Czy umowa o pracę ma być zawarta do końca czerwca, czy do końca sierpnia? W tej chwili nauczyciel jest na urlopie macierzyńskim z innej placówki.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 20 lutego 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zgodnie z art. 64 ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć.

W opisanym przypadku, najlepszym rozwiązaniem będzie zawarcie umowy na czas określony od 1 kwietnia 2019 r. do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. do dnia 21 czerwca 2019 r. Nauczycielowi będzie przysługiwał ekwiwalent za 17 dni urlopu wypoczynkowego (5,6 dnia x 3 miesiące = 16,8 dnia - po zaokrągleniu 17 dni).

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj