Dodaj do schowka Usuń z schowka

Zatrudnianie nauczyciela współorganizującego kształcenie

Pensum nauczyciela współorganizującego kształcenie ucznia niepełnosprawnego wynosi 20/20. Rozporządzenie MEN z 9.08.2017 mówi, że nauczyciele współorganizujący kształcenie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli W MIARĘ POTRZEB. Jeśli orzeczenie poradni nie wskazuje, że ma uczestniczyć we wszystkich zajęciach edukacyjnych ucznia, to kto określa skalę potrzeby tego uczestnictwa? Dyrektor szkoły?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 11 marca 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Tak, to zadanie dyrektora. Wynika to z zapisu § 7 ust 8 rozporządzenia, który brzmi:

„Dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną - osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, lub w których ci nauczyciele uczestniczą.”

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj