Dodaj do schowka Usuń z schowka

Urlop nauczyciela

Właśnie zatrudniliśmy na stanowisko nauczyciela do szkoły czyli placówki feryjnej. W ostatnim świadectwie pracy wykazała, że od 1 stycznia do 28 lutego wykorzystała 3 dni urlopu wypoczynkowego a była zatrudniona w przedszkolu - czyli placówki nieferyjnej. Czy bierzemy ten urlop pod uwagę jeśli pracuje teraz w placówce feryjnej?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 13 marca 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zgodnie z art. 64 ust. 5a ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel zatrudniony w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne, w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, czyli;

(35 dni urlopu: 12 miesięcy) x 2 miesiące zatrudnienia = 5,8 (3) czyli po zaokrągleniu 6 dni urlopu.

Za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w placówce nieferyjnej z dniem ustania stosunku pracy powinien zostać wypłacony ekwiwalent. Jeżeli to nie nastąpiło, to nauczyciel powinien zwrócić się do poprzedniego pracodawcy o wypłacenie ekwiwalentu za pozostałe 3 dni urlopu.

W opisanej w pytaniu sytuacji (różne wymiary urlopu) zobowiązanie do udzielenia urlopu wypoczynkowego, do którego nauczyciel nabył prawo w poprzedniej placówce (nieferyjna), nie przechodzi na nową placówkę (feryjna), w której nauczyciel podejmuje pracę. Placówka feryjna zatrudnia nauczyciela i rozpatruje prawo do urlopu odrębnie – w zależności od obowiązującego u niej wymiaru urlopu i okresu na jaki został zatrudniony.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj