Dodaj do schowka Usuń z schowka

Zatrudnianie nauczyciela współorganizującego

W klasie III szkoły podstawowej jest dziecko, które wymaga zatrudnienia nauczyciela współorganizującego kształcenie ucznia niepełnosprawnego. Jeśli w tej klasie pojawi się drugie dziecko z orzeczeniem wskazującym potrzebę zatrudnienia nauczyciela współorganizującego, to może to być ten zatrudniony już nauczyciel, czy należy zatrudnić drugiego?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 15 marca 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zgodnie z § 7 ust 8 rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dyrektor uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Dyrektor decyduje o wymiarze zatrudnienia nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych. W zależności od liczby godzin zajęć zatrudnia odpowiednią ich liczbę.

Od dnia 1 września 2018 r. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianego dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym wynosi 20 godzin tygodniowo (art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela).

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj