Dodaj do schowka Usuń z schowka

Duplikat a skorygowanie świadectwa pracy

Jaka jest różnica między sprostowaniem świadectwa pracy a jego duplikatem? Proszę opisać całą procedurę. Przede wszystkim na jakim wzorze świadectwa się je wypisuje aktualnie obowiązującym czy starym (skąd go wziąć ) przy wydawaniu bardzo starych świadectw, jakie pieczątki, podpisy i daty? Co zrobić gdy wysyłamy skorygowane świadectwo pracownikowi i wraca ze zwrotką bo się wyprowadził i nie wiadomo gdzie mieszka?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 4 czerwca 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Sposób i tryb prostowania i uzupełniania świadectwa pracy uregulowano w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1289). Stosujemy określoną w nim procedurę.

Przepis (§ 6) rozporządzenia stanowi, że kopię świadectwa przechowuje się w aktach osobowych pracownika i na jej podstawie sporządza się „odpis tego świadectwa pracy”. W przepisie nie występuje określenie „duplikat”. „Odpis” to kopia lub przepisany tekst oryginalnego dokumentu. Nie ma jednoznacznych regulacji (jasnych i powszechnie obowiązujących przepisów) jak należy sporządzić odpis świadectwa pracy. Przyjmuje się, że sporządzenie odpisu świadectwa polega na przepisaniu danych z kopii posiadanej w aktach na aktualnie stosowanym (najnowszym) druku świadectwa pracy. W praktyce stosuje się także odpis świadectwa pracy w formie kserokopii kopii posiadanej w aktach z adnotacją „Potwierdzam za zgodność z dokumentem posiadanym w aktach osobowych pracownika”.

Dokumenty urzędowe najlepiej wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W razie niemożności doręczenia z uwagi na zmiany miejsca zamieszkania i adresu – dokument (pismo) wraz ze „zwrotką” pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj