Dodaj do schowka Usuń z schowka

Nagroda jubileuszowa

Nauczycielce nie wypłacono nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy, ponieważ przebywa na urlopie wychowawczym do 31 sierpnia 2019 r. W maju 2019 roku złożyła wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 3 miesiące. Umowę o pracę rozwiązuje z powodu zmiany miejsca zamieszkania z dniem 31-08-2019 r. Koniec urlopu wychowawczego zbiega się z dniem rozwiązania umowy o pracę. Czy powinniśmy wypłacić nagrodę jubileuszową i w jakim terminie? Idąc na urlop wychowawczy w 2016 r. nauczycielka miała 19 lat pracy.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 22 sierpnia 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

W odpowiedzi na powyższe pytanie warto przytoczyć dwie uchwały Sądu Najwyższego z których wynika, że:

  • okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 1865 Kodeksu pracy). Wypłata nagrody powinna nastąpić w dniu w dniu powrotu pracownicy do pracy z urlopu wychowawczego (uchwała Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 1992 r., I PZP 49/92, OSNCP z 1993 r. 1/34);
  • jeżeli w czasie urlopu wychowawczego upłynął okres uprawniający do nagrody jubileuszowej, a następnie umowa o pracę została rozwiązana, to pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do niej, a wypłata nagrody następuje w dniu rozwiązania umowy o pracę (uchwała z 3 kwietnia 1992 r., I PZP 33/92, OSNC 1993, Nr 1–2, poz. 10).

Mając powyższe na uwadze należy wypłacić nagrodę jubileuszową w dniu rozwiązania stosunku pracy tj. 31 sierpnia 2019 roku.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj