Dodaj do schowka Usuń z schowka

Wymiar zatrudnienia

Nauczyciel zatrudniony w szkole w pełnym wymiarze zajęć realizuje wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolu lub rewalidację w przedszkolu. W jakim wymiarze powinny być te zajęcia? Według pensum nauczyciela np. 2/18?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 23 sierpnia 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pracujących w przedszkolu odnosi się do wieku dzieci.  Jeżeli mają one 6 lat – pensum wynosi 22 godziny, a jeśli mniej, to 25 godzin.  Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju i zajęcia rewalidacyjne nauczyciel przedszkola realizuje zgodnie ze swoim pensum (np. dla pedagoga, logopedy ustala organ prowadzący - nie może jednak przekraczać 22 godzin, dla nauczyciela przedszkola 22 albo 25 godzin).

W przypadku szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi albo zespołu szkolno-przedszkolnego nauczyciel realizujący zajęcia w szkole podstawowej i w przedszkolu powinien mieć ustalone tzw. pensum łączone. Sposób ustalania takiego pensum określony jest w ustawie Karta Nauczyciela (art. 42 ust. 5c).

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj