Dodaj do schowka Usuń z schowka

Zatrudnienie nauczyciela na podstawie mianowania

Nauczyciel posiadający stopień nauczyciela mianowanego jest zatrudniony w innej szkole w podstawowym miejscu pracy na podstawie mianowania. Od września 2019 r. zatrudniliśmy tego nauczyciela do pracy w naszej szkole na umowę o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Nauczyciel wskazał naszą szkołę jako dodatkowe miejsce pracy. Nauczyciel spełnia warunki zawarte w art. 10 ust 5 KN. Zwracam się z pytaniem czy należało zatrudnić nauczyciela w dodatkowym miejscu pracy na podstawie mianowania.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 25 września 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Nauczyciel może być zatrudniony w kilku szkołach/placówkach równocześnie na podstawie mianowania lub zawarcia umowy o pracę. Nauczyciel mianowany i dyplomowany, który spełnia warunki zatrudnienia określone art. 10 ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela powinien otrzymać akt mianowania także w dodatkowym miejscu pracy.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj