Dodaj do schowka Usuń z schowka

Zaliczenie stażu

Czy na podstawie kserokopii świadectwa pracy niepotwierdzonej za zgodność z oryginałem, przesłanej e-mail do pracodawcy należy zaliczyć staż pracy nauczyciela do dodatku za wysługę lat. Czy kserokopia jest dokumentem? Jeżeli tak to w obecnym stanie prawnym zaliczamy i wyrównujemy dodatek za wysługę lat od momentu przesłania dokumentu ( 24 wrzesień 2019) czy od czasu przedawnienia roszczeń pracowniczych. Dziękuję.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 27 grudnia 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Nauczyciel ma prawo do dodatku stażowego w wyższej wysokości pod warunkiem nabycia do niego prawa. Nastąpi to w momencie udokumentowania przez niego dłuższego stażu pracy. Zwykła odbitka ksero (to jest odbitka niepotwierdzona) nie może zastąpić dokumentu, na którego bazie powstała. Zatem powinniście Państwo zażądać przedstawienia dokumentu, czyli jego oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii. Po dostarczeniu dokumentu należy dokonać wypłaty dodatku zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela (art.39 ust.1) tj.  z pierwszym dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego (jeżeli nie nastąpiło to pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego).

W mojej ocenie nauczyciel nie ma podstawy do występowania z roszczeniem o wyrównanie dodatku, gdyż nie udokumentował swojego stażu pracy wcześniej. Można spotkać również odmienny pogląd, że ma prawo do takiego roszczenia. Zatem decyzja należy do nauczyciela, czy będzie dochodził swoich roszczeń w sądzie pracy.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj