Dodaj do schowka Usuń z schowka

Opieka nad dzieckiem

Nauczyciel biorąc opiekę nad dzieckiem twierdzi, iż wykorzystuje z niej tylko tyle godzin ile ma lekcji. Jak to się ma do 40-godzinnego tygodnia pracy? Jeśli nauczyciel pracuje na pełen etat, to praktycznie w takiej sytuacji nie będzie go kilka dni w pracy. Jeśli dziennie ma 4 lekcje, to cztery dni ma z racji przysługującej mu opieki nad dzieckiem?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 5 stycznia 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Od dnia 2 stycznia 2016 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 188 kodeksu pracy:

„§ 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa w § 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

§ 3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.”

Pracownik, przy wyborze wymiaru godzinowego, będzie mógł skorzystać z wolnych godzin w trakcie dnia pracy (np. 2 godziny na zaplanowaną wizytę z dzieckiem w poradni lekarskiej). W przypadku pracowników niepedagogicznych mamy jasną sytuację.

Problem interpretacyjny pojawia się w przypadku nauczycieli. Możemy obecnie wyróżnić dwa niejednoznaczne stanowiska:

  1. nauczyciel, który zdecyduje o wykorzystywaniu opieki nad dzieckiem w godzinach, może wnioskować o zwolnienie od pracy w godzinach dydaktycznych przypadających w różne dni aż do wyczerpania puli 16 godzin. W pozostałych godzinach w dniach wykorzystywania opieki w czasie zajęć dydaktycznych, w związku z realizowaniem przez nauczyciela obowiązków w 40-godzinnym i 5-dniowym tygodniu,  nauczyciel nie będzie mógł odmówić uczestniczenia w spotkaniu zespołu rady pedagogicznej lub zrealizowaniu zaplanowanej godziny „karcianej”;
  2. nauczyciel, który zdecyduje o wykorzystywaniu opieki nad dzieckiem w godzinach, może wnioskować o zwolnienie od pracy tylko w godzinach zajęć dydaktycznych (pensum 18-godzinne) obliczonych w następujący sposób: 2 dni x (18 godzin : 5 dni) = 2 dni x 3,6 = 7,2  godzin dydaktycznych. Czyli nauczyciel będzie mógł wykorzystać tylko 7 godzin dydaktycznych na opiekę nad dzieckiem zdrowym.

Trudno w obecnej chwili zająć jednoznaczne stanowisko, gdyż nie określono ani w MEN ani na drodze postępowania sądowego, która interpretacja jest prawidłowa. Decyzja zatem na ten moment należy do dyrektora szkoły. Jeżeli nauczyciel nie zgadza się z decyzją dyrektora, to ma prawo wystąpić do sądu pracy.

Oczywiście jeśli pojawią się jakiekolwiek interpretacje uściślające, opublikujemy je niezwłocznie.

Aktualizacja: MEN sugeruje, że w przypadku nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo), dobowy wymiar pracy to 8 godzin dziennie. Zatem nauczyciel, który zdecyduje się na rozliczenie godzinowe, powinien być rozliczany z wykorzystanych godzin w odniesieniu do ośmiogodzinnego czasu pracy i nie ma tu znaczenia ile godzi danego dnia realizuje (zgodnie z planem zajęć).

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj