Dodaj do schowka Usuń z schowka

Klasa pierwsza dla 9 uczniów

Czy mając 9 uczniów może zostać utworzona pierwsza klasa w szkole która jest filią?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 1 marca 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Szkoła filialna ma określony swój obwód i nawet dla jednego dziecka zamieszkałego w jej rejonie może być utworzona klasa pierwsza. Nie ma w przepisach prawa oświatowego dolnego limitu uczniów, który zezwala lub nie na uruchomienie klasy pierwszej. Natomiast zgodnie z zapisami art. 8 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35) w roku szkolnym 2016/2017 może w szkole podstawowej nie być klasy pierwszej, o ile organ prowadzący podejmie decyzję o nietworzeniu tej klasy i wskaże szkołę, która ma obowiązek przyjęcia dzieci z obwodu szkoły. Organ prowadzący musi podjąć decyzję do dnia 15 czerwca 2016 r.

Art. 8. 1. Dzieciom, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, prowadzącej szkołę podstawową, do dnia 15 czerwca 2016 r., może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego szkołę podstawową inną niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka. W tym przypadku przepisu art. 20a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się, a przepis art. 17 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się gdy spodziewana liczba uczniów w klasie I:

  • w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców przekracza 7;
  • w pozostałych szkołach przekracza 11.

Zatem w przypadku opisanym w pytaniu, może być utworzona klasa pierwsza.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj