Dodaj do schowka Usuń z schowka

"Godziny karciane" w przyszłym roku szkolnym

Bardzo proszę o wskazówki, jak poradzić sobie w przyszłym roku szkolnym ze zmianami dotyczącymi "godzin karcianych" w szkole niepublicznej. Chciałabym skorzystać z możliwości, jaką dają nowe przepisy, czyli wykorzystanie 40-godzinnego czasu pracy, tak by zapewnić uczniom zajęcia kół zainteresowań. Nie chcę jednak, by nauczyciele poczuli się wykorzystani, zwłaszcza, że wielu z nich pracuje tylko na część etatu. W jaki sposób monitorować realizację tych godzin. Bardzo proszę o sugestie.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 1 czerwca 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zgodnie z nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela, tzw. godziny karciane zostaną zlikwidowane od 1 września 2016 r.  Nowe przepisy stanowią powrót do stanu prawnego sprzed 1 września 2009 r. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.  Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu w ramach tak rozumianego czasu pracy nauczyciel realizuje:

  • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz – tzw. pensum;
  • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
  • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Wprowadzona zmiana nie wyklucza możliwości prowadzenia zajęć uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów stosownie do ustaleń podjętych w danej szkole. „Celem zmiany jest racjonalizacja czasu pracy nauczycieli i dostosowanie go do realnych potrzeb uczniów konkretnej szkoły, jak również odbiurokratyzowanie pracy nauczycieli” - napisano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji. O tym, jakie zajęcia powinny być prowadzone i w jakim wymiarze, będzie decydował dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę potrzeby szkoły oraz zainteresowania uczniów. On odpowiada za realizację zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły. Trudno podpowiedzieć tu gotowe rozwiązania, gdyż to dyrektor najlepiej wie w jaki sposób zmotywować nauczycieli do prowadzenia zajęć rozwijających zdolności uczniów. Z pomocą może przyjść komentarz Ministerstwa Edukacji Narodowej nt. tego w jaki sposób realizować zajęcia, które do tej pory odbywały się w ramach "godzin karcianych".

Warto podkreslić, że nauczyciel zatrudniony w szkole niepublicznej nie miał obowiązku realizacji tzw. godzin karcianych, zatem zmiana zapisów w ustawie Karta Nauczyciela nie dotyczy nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach. Obowiązek prowadzenia innych (dodatkowych) zajęć w tym przypadku może wynikać tylko z wewnętrznych regulacji szkoły niepublicznej (statutu lub regulaminu) i umowy zawartej z nauczycielem.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj