Dodaj do schowka Usuń z schowka

Delegowanie uprawnień przez dyrektora szkoły

Proszę o przesłanie druku delegowania uprawnień dla nauczyciela w sytuacji , gdy w szkole nie ma dyrektora i wicedyrektora szkoły.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 11 maja 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

W art. 39 ust.7 zapisano:

"W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący".

Dyrektor (w szkole bez wicedyrektora) nie ma uprawnień do delegowania swoich uprawnień na rzecz nauczyciela szkoły tzw. „społecznego” wicedyrektora. W tym przypadku wyznaczanie nauczyciela zastępującego dyrektora należy do wyłącznej kompetencji organu prowadzącego. Zastępstwo za dyrektora rozciąga się na wszystkie czynności, do jakich dyrektor jest uprawniony. Praktycznie jednak wicedyrektor (lub nauczyciel wyznaczony do zastępowania dyrektora przez organ prowadzący) wykonuje tylko te czynności, które w czasie nieobecności dyrektora muszą być wykonane. Jednoczesna nieobecność dyrektora i wicedyrektora występuje sporadycznie, ale może się zdarzyć. Tu jednak przepisy nie są wystarczająco precyzyjne. W mojej ocenie należy przyjąć, że uprawnienie do wskazania nauczyciela ma organ prowadzący nie tylko w razie nieistnienia stanowiska wicedyrektora, lecz także wtedy, gdy zarówno dyrektor, jak i wicedyrektor są nieobecni.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj