Dodaj do schowka Usuń z schowka

Dyrektor przedszkola niepublicznego

Witam, czy osoba na stanowisko dyrektora niepublicznego przedszkola musi posiadać wyższe wykształcenie pedagogiczne, co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej, studia lub kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą, stopień co najmniej nauczyciela mianowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 23 czerwca 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek dotyczą wyłącznie dyrektorów publicznych szkół i placówek, nie stosuje się ich wobec dyrektorów szkół i placówek niepublicznych. Osoba prowadząca przedszkole niepubliczne może sama określić wymagania, jakim powinien odpowiadać nauczyciel (lub osoba niebędącą nauczycielem) zajmująca stanowisko dyrektora.  Mogą one być identyczne z tymi, które zostały opisane ww. rozporządzeniu. W przypadku zatrudnienia na stanowisku dyrektora osoby niebędącej nauczycielem, należy powierzyć sprawowanie nadzoru pedagogicznego innej osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj