Dodaj do schowka Usuń z schowka

Odwołanie do WOMP od orzeczenia lekarskiego odnośnie urlopu dla poratowania zdrowia

Witam, bardzo proszę o pilną poradę. Co się dzieje, jeżeli odwołanie od orzeczenia lekarskiego o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia zostaje z opóźnieniem wysłane z poradni lekarsiej do ośrodka medycyny pracy (zostanie przekroczony termin 14 dni)? Czy orzeczenie jest anulowanie, czy jest jednak moźliwość jego rozpatrzenia? Czy w ogóle jest sens po przekroczeniu tych 14 dni by wysyłać dokumenty? Będę bardzo wdzięczny za wyczerpującą odpowiedź.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 29 czerwca 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Sprawy odwołania są uregulowane w § 4 i § 5 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Z zapisów rozporządzenia wynika, że:

  • nauczyciel lub dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści wraz z uzasadnieniem,
  • lekarz, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, przekazuje je w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia do właściwego organu odwoławczego,
  • wojewódzki ośrodek medycyny pracy wydaje orzeczenie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania odwołania.

Cała procedura trwa praktycznie około miesiąca (3 x 14 = 42 dni).

Niezachowanie terminu 14 dni na złożenia odwołania przez nauczyciela (lub dyrektora) skutkuje jego oddaleniem.

Z pytania wynika, że nauczyciel (lub dyrektor) złożył odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, a termin został przekroczony przez lekarza, który wydał orzeczenie. W tej sytuacji osoba składająca odwołanie (nauczyciel lub dyrektor) powinna poinformować wojewódzki ośrodek medycyny pracy i zwierzchnika lekarza o zaistniałej sytuacji. W mojej ocenie wojewódzki ośrodek medycyny pracy rozpatrzy odwołanie i wyda orzeczenie ostateczne, mimo niezachowania terminu przez lekarza.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj