Dodaj do schowka Usuń z schowka

Dyrektor żłobka niepublicznego

Jaki jest zakres obowiązków dyrektora żłobka niepublicznego oraz jaka ustawa o tym mówi? Czy żłobek niepubliczny może mieć dyrektora - właściciela (bez doświadczenia zawodowego) oraz dyrektora bądź zastępcę dyrektora z doświadczeniem niezbędnym do tej funkcji)?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 16 listopada 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Funkcjonowanie żłobków  nie jest regulowane przez przepisy prawa oświatowego. Sprawy te reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Zgodnie z jej zapisami żłobki mogą zakładać i prowadzić  między innymi osoby fizyczne. Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Dyrektorem żłobka może być osoba, która posiada:

  • wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi, albo
  • co najmniej wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi,
  • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
  • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Zatem jeżeli osoba zakładająca żłobek nie spełnia wymagań wymienionych wyżej, to musi zatrudnić dyrektora spełniającego wymagania kwalifikacyjne określone w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj