Dodaj do schowka Usuń z schowka

Klasa łączona 1 kl. oddział 2 uczniów II kl.15 uczniów

Gmina - Wójt zezwolił na wniosek dyrektora i rodziców - arkusz organizacyjny, na klasę łączoną 1-2, w tym klasa 1 - oddział 2 dzieci chodziły dwa lata do 6-latków. Czy Wójt zmarnował pieniądze czy jest to nadużycie?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 28 grudnia 2016 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Warto w tym miejscu przytoczyć zapis rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (załącznik nr 2):

§ 5. 7. W szkołach działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych, w tym połączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich i zajęć prowadzonych w klasie I.

oraz  rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych:

§ 4. 4. Jeżeli w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w tych klasach przeznacza się w szkolnym planie nauczania taką liczbę godzin, aby była zapewniona realizacja przyjętych programów nauczania.

W rozporządzeniu o ramowych statutach użyto słowa  „dopuszcza się”. Zatem decyzja należy do organu prowadzącego – ostatecznym wynikiem jest zatwierdzony arkusz organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny. W mojej ocenie nie nastąpiło tu naruszenie przepisów prawa.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj