Dodaj do schowka Usuń z schowka

Regulamin bezpieczeństwa klas

Proszę o wzór regulaminu bezpieczeństwa klas 1-3 szkoły podstawowej i przedszkola publicznego.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 5 maja 2017 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom powinny być uregulowane w statucie szkoły lub przedszkola. Nie ma podstawy prawnej do opracowywania oddzielnego dokumentu dotyczącego bezpieczeństwa uczniów (np. regulaminu bezpieczeństwa dla klas 1-3 szkoły podstawowej i przedszkola publicznego). 

Co powinien zawierać statut szkoły określono w art. 98, art. 99 i art. 100, a w przypadku przedszkola w art. 102 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W załączonym – przykładowym statucie – zapisy dotyczące bezpieczeństwa zawiera m.in. paragraf 47.

Zgodnie z art. 322 ust 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe:                                                                                                            

„Dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy i szkół policealnych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy - Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r.”

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
MATERIAŁY DO POBRANIA I PODSTAWA PRAWNA
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj