Dodaj do schowka Usuń z schowka

Program wychowawczo-profilaktyczny

Witam, na szkoleniu w WOM dowiedziałam się, że w przyszłym roku szkolnym, po uchwaleniu programu wych.-profilaktycznego, każdy nauczyciel przedmiotu ma opracować PLAN wych.-profilaktyczny dla klasy, którą uczy w oparciu o ww. program. Dotyczy to nowej podstawy programowej, tak więc nie może to obowiązywać przyszłorocznych klas gimnazjalnych i klas 5, 6 szkoły podstawowej. Pani prowadząca szkolenie odpowiedziała wymijająco. Czy moje wnioski są słuszne?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 21 czerwca 2017 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Art. 26 ustawy – Prawo oświatowe brzmi:

„1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują program wychowawczo--profilaktyczny obejmujący:

  • treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz
  • treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedszkoli i szkół dla dorosłych.”

Od 1 września 2017 r. w szkole należy opracować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Nauczyciele zatrudnieni w szkole (niezależnie od realizowanej podstawy programowej) są zobowiązani do realizacji opracowanego programu. Powinien on mieć odzwierciedlenie w ich planach pracy (np. planie pracy wychowawcy).

Prawo oświatowe i zapisy związane z programem wychowawczo-profilaktycznym będzie obowiązywać od 1.09.2017 r. i dotyczy wszystkich szkół. Zatem jeden program wychowawczo-profilaktyczny obowiązuje we wszystkich szkołach. Nie opracowujemy go dla konkretnych klas tylko dla szkoły jako całości np. dla ośmioletnej szkoły z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjalnymi.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
MATERIAŁY DO POBRANIA I PODSTAWA PRAWNA
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj