Poznań, 16 sierpnia 2017 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Wśród dokumentów do pobrania znajduje się przykładowa koncepcja pracy 8-letniej szkoły podstawowej oraz schemat rocznego planu pracy szkoły.

Należy pamiętać, iż koncepcja pracy szkoły powinna wynikać z potrzeb i możliwości placówki, dla której jest opracowywana. Stanowi ona dokument, wg którego dyrektor szkoły dba o rozwój powierzonej mu placówki oraz o cele jakie na dany okres zostały wyznaczone np. w statucie szkoły lub w programie wychowawczo-profilaktycznym.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski