Dodaj do schowka Usuń z schowka

Nadrody dyrektora

Czy dyrektor powinien zasięgnąć opinii RP w sprawie przyznawanych nagród dyrektora? Jeśli nie, czy powinien przedstawić radzie jak przydzielił nagrody poszczególnym nauczycielom?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 15 września 2017 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe dyrektor decyduje samodzielnie o przyznaniu nauczycielowi nagrody dyrektora. Nagrody przyznawane przez dyrektora szkoły nie są wnioskami ani propozycjami podlegającymi opiniowaniu przez radę pedagogiczną. Wprowadzenie obowiązku uzyskania opinii rady pedagogicznej przy przyznawaniu nagrody dyrektora dla nauczyciela byłoby uszczupleniem ustawowych kompetencji dyrektora. Ustawa nie przewiduje bowiem współdziałania pracodawcy (dyrektora) w indywidualnych sprawach ustalania składników wynagrodzenia i ich wysokości. Natomiast w przypadku nagrody wójta, starosty, kuratora oświaty itp. dyrektor występuje z wnioskiem o jej przyznanie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej (art. 70 ust. 2 pkt 3 cytowanej ustawy).

W mojej ocenie dyrektor powinien poinformować o przyznanych nagrodach. Szczególnie, że nauczyciel jest osobą pełniącą funkcję publiczną. Jest on osobą zatrudnioną w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, która nie wykonuje czynności usługowych, lecz zadania publiczne. Dyrektor nie ma podstaw do odmowy udzielenia informacji publicznej o pochodzących ze środków publicznych dofinansowaniach do doskonalenia zawodowego, nagrodach oraz dodatkach motywacyjnych nauczycieli.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCENA PORADY

OCENA
PORADY
5
.00

Wyszukaj