Dodaj do schowka Usuń z schowka

Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

Dzień dobry. Jesteśmy przedszkolem niepublicznym działającym na zasadach przedszkola publicznego. Przedszkole posiada oddziały integracyjne. Zwracamy się z pytaniem, w jakich godzinach powinny odbywać się zajęcia dla dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz rewalidacji? Przedszkole czynne jest w godzinach 6:30-16:00, po wprowadzonych zmianach podstawa programowa realizowana jest w czasie całego pobytu dziecka w przedszkolu (nie jak wcześniej, do godziny 13). W jakich godzinach dziecko powinno realizować przydzielone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia? Dziękuję za odpowiedź.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 26 października 2017 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

W przedszkolach publicznych zagadnienia poruszone w pytaniu reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.  W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana:

  • w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów,

a także w formie:

  • zajęć rozwijających uzdolnienia;
  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno--społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (dzieci objęte tą formą pomocy część zajęć realizują indywidulnie a część razem z grupą);
  • porad i konsultacji - prowadzą nauczyciele i specjaliści.

Do zadań dyrektora należy planowanie i przeprowadzenie działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko realizuje zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie swego pobytu w przedszkolu. Należy je uwzględnić w ramowym rozkładzie dania.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj