Dodaj do schowka Usuń z schowka

Tryb odwołania się od nagrody

W zaktualizowanym statucie ma się pojawić sekcja dotycząca trybu odwołania od nagrody. Jak powinien taki tryb wyglądać i czy ten zapis jest niezbędny. Dziękuję,

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 2 listopada 2017 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zapis taki jest niezbędny w statucie szkoły i wynika wprost z art. 98 ust.1 pkt 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; „Statut szkoły zawiera w szczególności rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody”.

Przykład zapisu w statucie:

  • do przyznanej nagrody uczeń lub jego rodzice mogą wnieść uzasadnione zastrzeżenie do dyrektora w terminie siedmiu dni od ogłoszenia jej przyznania;
  • odwołanie rozpatrywane jest przez dyrektora w terminie 14 dni;
  • decyzja dyrektora podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna.
z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
MATERIAŁY DO POBRANIA I PODSTAWA PRAWNA
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj