Dodaj do schowka Usuń z schowka

Realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą

Odnośnie pyt. z dnia 30.10.2017 r.: Witam, jesteśmy Społecznym Gimnazjum. Nowo przyjęta uczennica klasy II od początku roku szkolnego 17/18 przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Dostarczona została opinia psychologiczno -pedagogiczna o nauczaniu indywidualnym. Kto ma zapewnić realizację obowiązku szkolnego? W statucie naszej szkoły nie mamy nauczania indywidualnego. Matka uczennicy została poinformowana o braku indywidualnego nauczania w naszej placówce. Kto ma w tym przypadku obowiązek sfinansowania nauczania indywidualnego uczennicy? Czy w takim razie dyrektor szkoły może odmówić nauczania indywidualnego? Czy w takim przypadku należy zorganizować nauczanie indywidualne jeżeli dziecko przebywa w szpitalu? Jeżeli tak proszę o podpowiedź w jaki sposób?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 9 listopada 2017 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Podkreślam, raz jeszcze że: indywidualne nauczanie jest organizowane w przypadkach, gdy stan zdrowia dziecka nie wymaga hospitalizacji i jednocześnie uniemożliwia lub utrudnia mu uczęszczanie do szkoły. Organizuje się je na czas określony – do chwili, aż stan zdrowia ucznia poprawi się i będzie mógł on uczęszczać do szkoły. Podstawą organizacji indywidualnego nauczania jest orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, wydane zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Nie organizujemy nauczania indywidualnego w przypadku przebywania dziecka w szpitalu. Gdy dziecko długotrwale przebywa w podmiocie leczniczym (np. w szpitalu, sanatorium lub uzdrowisku), to nauczane jest w szkole zorganizowanej w tym podmiocie.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCENA PORADY

OCENA
PORADY
5
.00

Wyszukaj