Dodaj do schowka Usuń z schowka

Sprawowanie opieki na basenie

Dzień dobry, Czy w obecnym stanie prawnym funkcjonują przepisy prawa określające liczebność grupy dzieci pozostającej pod opieka nauczyciela i ratownika na krytym basenie (wymiary basenu 12,5 m x 6 m, z czego część dla nieumiejących pływać wynosi 5,4 m x 6 m o głębokości 0,8 m)? Który z organów jest właściwy do dokonania zmian w regulaminie korzystania z basenu, w jaki sposób tych zmian dokonać (zarządzeniem)?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 12 czerwca 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na basenie odpowiadają:

  • opiekunowie, którym opiekę nad nimi powierzył dyrektor szkoły;
  • instruktor, trener lub inna uprawniona osoba, jeżeli dzieci tworzą grupę zorganizowaną i ćwiczą w wodzie pod jej kierunkiem;
  • nauczyciel wychowania fizycznego prowadzący zajęcia wychowania fizycznego;
  • ratownicy, mający obowiązek stałej obserwacji osób kąpiących się.

Do 2012 roku obowiązywało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku (Dz. U. Nr 57, poz. 358), w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kapiących się i uprawiających sporty wodne.

Obecnie:

  • nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą zajęcia wychowania fizycznego na basenie zgodnie z przepisami dotyczącymi podziału na grupy na tych zajęciach (stosujemy odpowiednie rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania -  w grupach liczących do 26 uczniów).
  • w pozostałych przypadkach (np. zajęcia pozalekcyjne, wycieczka na basen miejski itp.) o liczbie opiekunów i sposobie sprawowania opieki nad dziećmi decyduje dyrektor szkoły odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

W kwestii liczby ratowników od dnia 28 stycznia 2012 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012, poz. 108 z późń. zm.).

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj