Dodaj do schowka Usuń z schowka

Powierzenie stanowiska wicedyrektora

Czy negatywna opinia rady pedagogicznej lub organu prowadzącego o osobie uniemożliwia powierzenie tej funkcji przez dyrektora?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 9 lipca 2018 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Art. 64 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe brzmi:

„Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.”

Opinie organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej nie są dla dyrektora wiążące. W przypadku negatywnej opinii dyrektor może, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powierzyć stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze wybranemu przez siebie kandydatowi.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
MATERIAŁY DO POBRANIA I PODSTAWA PRAWNA
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj