Poznań, 12 lipca 2018 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Jeżeli dyrektor zamierza złożyć rezygnację na przykład z dniem 31.08.2019 r. to:

Po odwołaniu przez organ prowadzący ze stanowiska dyrektora od 1.09.2019 r. wykonuje obowiązki nauczyciela.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku braku godzin w jego specjalności może wystąpić konieczność zwolnienia innego nauczyciela w celu zapewnienia sobie etatu.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski