Poznań, 31 sierpnia 2018 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Trudno wskazać przepis, który reguluje liczbę okienek nauczycielskich. Za organizację pracy szkoły odpowiada dyrektor szkoły - powinien w tym przypadku kierować się dobrem placówki, zdrowym rozsądkiem oraz oczekiwaniami uczniów, rodziców i nauczycieli. Jeżeli ustalenie „okienka” w planie zajęć pedagoga jest uzasadnione potrzebami szkoły, to formalnego zakazu nie ma.

Zadania pedagoga uregulowane są w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej i statucie szkoły.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski