Dodaj do schowka Usuń z schowka

Pracownik samorządowy

Art. 19 ust 3 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Dz. U. 2019.0.174 t.j. - Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych mówi o tym, że prawo do strajku nie przysługuje pracownikom zatrudnionym w organach władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, sądach oraz prokuraturze. Jak zakwalifikować pracowników niebędacych nauczycielami zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych (np. specjalista ds kadr) albo na stanowiskach pomocniczych i obsługi (np. sekretarz szkoły) zatrudnieni w CKZiU na podstawie art. 7 ust 4 i art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) mają oni prawo do strajku czy też nie, bo zalicza się ich do pracowników zatrudnionych w administracji samorządowej.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 28 marca 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Prawo do strajku nie przysługuje pracownikom zatrudnionym w administracji samorządowej. Zatem prawa do strajku nie mają pracownicy urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów gmin, jak również osoby wchodzące w skład organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego.

Posiadanie przez pracowników niepedagogicznych (zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terenowego) statusu pracowników samorządowych nie jest równoznaczne z zatrudnieniem w administracji samorządowej. Pracownicy niepedagogiczni mają prawo do strajku.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj