Dodaj do schowka Usuń z schowka

Podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej dla nauczycieli wypłacanych we wrześniu.

Troje nauczycieli nabywa prawo do nagrody jubileuszowej we wrześniu 2019 r., dwoje w dniu 02.09.2019 r. ponieważ korzystali z urlopu bezpłatnego oraz jeden w dniu 21.09.2019 r. Nauczycielom, którzy nabywają nagrody w innych okresach wliczam do podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej średnią za godziny ponadwymiarowe od początku roku szkolnego tj. od września do miesiąca poprzedzającego wypłatę nagrody. Jak prawidłowo postąpić w przypadku wymienionych nauczycieli nabywających prawo do nagrody w dniu 02.09. 2019 r. lub 21.09.2019 r.? Czy wliczać im po podstawy nagrody jubileuszowej wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe? Jeśli tak to za jaki okres?

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 18 września 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania:

  • nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody (jeżeli dzień nabycia prawa do nagrody jest dniem wolnym od pracy, wówczas nagroda powinna być wypłacona w kolejnym dniu roboczym np. 23.09. 2019 r.),
  • podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty,
  • nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Zgodnie z nimi wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Wrzesień jest pierwszym miesiącem nowego roku szkolnego (nie ma miesięcy roku szkolnego go poprzedzających). Zatem nagroda jubileuszowa wypłacana we wrześniu nie uwzględnia średniej z godzin ponadwymiarowych poprzedniego roku szkolnego (2018/2019).

Od 1 września 2019 r. nastąpił wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Wysokość nagrody ustalonej na dzień 2 lub 21 września 2019 r.  powinna już uwzględniać tę podwyżkę.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj