Poznań, 18 września 2019 roku
Edward Wiśniewski

Edward Wiśniewski

Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Instytut Wspomagania Oświaty, www.iwspo.pl


INTERPRETACJA PRAWNA

Zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania:

Wrzesień jest pierwszym miesiącem nowego roku szkolnego (nie ma miesięcy roku szkolnego go poprzedzających). Zatem nagroda jubileuszowa wypłacana we wrześniu nie uwzględnia średniej z godzin ponadwymiarowych poprzedniego roku szkolnego (2018/2019).

Od 1 września 2019 r. nastąpił wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Wysokość nagrody ustalonej na dzień 2 lub 21 września 2019 r.  powinna już uwzględniać tę podwyżkę.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski