Dodaj do schowka Usuń z schowka

Nadgodziny nauczyciela

Czy za dzień rozpoczęcia zajęć lekcyjnych (2 września) oraz Dzień Edukacji Narodowe, w których nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne nauczycielowi należą się nadgodziny? Taka sama sytuacja w dniach wolnych wykorzystywanych przez dyrektora np. na egzaminy.

Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Poznań, 19 listopada 2019 roku
INTERPRETACJA PRAWNA

Godziny ponadwymiarowe to godziny powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć np. dla nauczyciela przedmiotu powyżej 18.

Art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela brzmi:

„Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.”

Obowiązuje zasada, że wynagrodzenie powinno zostać wypłacone za faktycznie zrealizowane godziny ponadwymiarowe. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe tylko i wyłączenie wtedy, gdy był gotów do ich wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących szkoły.  I tu następuje problem jak interpretować gotowość do pracy nauczyciela. Mamy dwie odmienne opinie:

  • za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w ww. terminach nauczyciel nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, ponieważ nie pozostaje w gotowości do prowadzenia zajęć w dniach, w których nie prowadzi zajęć z uwagi na organizację roku szkolnego albo zaplanowaną z wyprzedzeniem nieobecność uczniów,
  • za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w ww. terminach nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia (vide: odpowiedź na interpelację nr 9686 z dnia 26 maja 2009 r. lub orzeczenie sądu pracy w Kaliszu z 11 czerwca 2019 r. – pozew zbiorowy nauczycieli z Krotoszyna).

W mojej ocenie warto zapoznać się zapisami regulaminu wynagradzania obowiązującego w Państwa placówce. Nauczyciele zawsze mają też prawo wystąpić z pozwem do sądu pracy o wypłacenie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

z poważaniem
Edward Wiśniewski
Edward Wiśniewski
NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?
Zadaj pytanie
Zapytaj eksperta. Uzyskaj opinię
prawną lub dokumentację. Bezpłatnie.
KOMENTARZE
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - skomentuj.
KONSULTACJA Z EKSPERTEM

OCEŃ PORADĘ

TWOJA
OCENA
5
.00

Wyszukaj