Ewa Czechowicz
OCENA
UŻYTKOWNIKÓW
3
.00
Zadaj pytanie

Ewa Czechowicz

UDZIELONYCH
ODPOWIEDZI
700

Szkoleniowiec w zakresie prawa oświatowego współpracujący z wieloma podmiotami jako trener, konsultant merytoryczny i recenzent, były wieloletni dyrektor szkoły. Specjalizuje się w zakresie organizacji i zarządzania oświatą - wspomaga samorządy i dyrektorów szkół w całej Polsce poprzez forum OSKKO oraz kontakty mailowe i osobiste.
Jest autorem artykułów i publikacji dotyczących praktycznego zastosowania prawa w oświacie.
Zajmuje się również audytem organizacyjnym i finansowym funkcjonowania oświaty na terenie danej JST ukierunkowanym na podnoszenie efektywności pracy szkół.
Sekretarz Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

#PRAWO OŚWIATOWE
HISTORIA INTERPRETACJI