Ewa Czechowicz
OCENA
UŻYTKOWNIKÓW
4
.00
Zadaj pytanie

Ewa Czechowicz

UDZIELONYCH
ODPOWIEDZI
582

Szkoleniowiec w zakresie prawa oświatowego współpracujący z wieloma podmiotami jako trener, konsultant merytoryczny i recenzent, były wieloletni dyrektor szkoły. Specjalizuje się w zakresie organizacji i zarządzania oświatą - wspomaga samorządy i dyrektorów szkół w całej Polsce poprzez forum OSKKO oraz kontakty mailowe i osobiste.
Jest autorem artykułów i publikacji dotyczących praktycznego zastosowania prawa w oświacie.
Zajmuje się również audytem organizacyjnym i finansowym funkcjonowania oświaty na terenie danej JST ukierunkowanym na podnoszenie efektywności pracy szkół.
Sekretarz Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

#PRAWO OŚWIATOWE
HISTORIA INTERPRETACJI
Pracujemy z koleżanką w bibliotece szkolnej. Scedowano na nas wszystkie sprawy związane z podręcznikami dotacyjnymi. Począwszy od składania zamówień, odbierania przesyłek, pilotowania korekt błędnych faktur, odsyłania błędnych przesyłek, po wszystkie rozliczenia fakturowe przekazywane do MZO. Pomijam typową pracę biblioteczną, w tym temacie. By uporać się z wszystkimi obowiązkami we właściwym czasie pracujemy w okresie wakacji. Najczęściej od pierwszego tygodnia sierpnia. Wykazujemy godziny nadliczbowe. Jest problem z uzyskaniem gratyfikacji finansowej czy wybraniem wypracowanych godzin (traktowane to jest jako norma i nasz obowiązek). Uzyskałyśmy informację, że obowiązuje nas pula godzin do dyspozycji dyrektora,? My jako nauczyciele-bibliotekarze mamy etat 30 godz. zegarowych w tygodniu. Czy jest uregulowanie prawne, które wyjaśnia rozwiązanie takiej sytuacji? Czy te wymienione wyżej obowiązki, dotyczące dotacji, należą do bibliotekarza? Jaki zakres, tak naprawdę, nas obowiązuje? Czy mamy prawo domagać się gratyfikacji pieniężnej lub możliwości wybrania wolnych dni, za te przepracowane w czasie wakacji? Ile godzin do dyspozycji dyrektora nas obowiązuje, czy to dotyczy także wszystkich nauczycieli w takiej samej liczbie godzin? Kolejne pytanie dotyczy zastępstw za nieobecnych nauczycieli. Bardzo często jesteśmy odwoływane od naszych obowiązków do prowadzenia lekcje (w ramach zastępstwa). Wychodzimy z uczniami do kina, na konkursy czy dyżurujemy w komisjach egzaminów gimnazjalnych, maturalnych i przy testach w szkole podstawowej. Mamy obowiązek opieki nad uczniami, np. nie ćwiczącymi na w-f, nie biorącymi udziału w jakichś zajęciach, prelekcjach czy lekcjach WDŻ. Uczniowie są odsyłani do biblioteki. To wszystko jest nam przydzielane w godzinach naszej pracy bibliotecznej. Traktowane jako praca w ramach godzin i zaliczane do zastępstw niepłatnych i konieczności opieki nad uczniami.