Izabela Grabowska
OCENA
UŻYTKOWNIKÓW
0
.00
Zadaj pytanie

Izabela Grabowska

UDZIELONYCH
ODPOWIEDZI
29

Specjalista w zakresie prowadzenia nadzoru pedagogicznego, także jako wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli z zakresu nadzoru pedagogicznego. Prowadzi również działalność szkoleniową dla dyrektorów i naczyciele w ramach realizacji obowiązków nauczyciela konsultanta ds. kadry kierowniczej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, a także szkolenia w ramach kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą dotyczące prawa oświatowego.

Jest także wykładowcą akademickim, gdzie podczas swoich zajęć kształci młodych nauczycieli z zakresu prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, zarządzania w oświacie,

Ponadto jest ekspertem MENiS ds. awansu zawodowego nauczycieli.

#NADZÓR PEDAGOGICZNY 2018/19
HISTORIA INTERPRETACJI