Katarzyna Hall
OCENA
UŻYTKOWNIKÓW
0
.00
Zadaj pytanie

Katarzyna Hall

UDZIELONYCH
ODPOWIEDZI
4

Minister Edukacji Narodowej w latach 2007-2011, która do tej pory - jak posłanka - działa na rzecz rozwoju edukacji i oświaty. Została przewodniczącą Zespołu do spraw rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych, który został powołany Zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2012 r., i skupia parlamentarzystów, przedstawicieli kilku resortów oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Obecnie pełni także funkcję prezesa Stowarzyszenia Dobra Edukacja, którego celem jest wypracowywanie i upowszechnianie nowatorskich i efektywnych rozwiązań programowych i organizacyjnych, które służą dobrej edukacji.

#INNOWACYJNA EDUKACJA
HISTORIA INTERPRETACJI