Leszek Zaleśny
OCENA
UŻYTKOWNIKÓW
0
.00
Zadaj pytanie

Leszek Zaleśny

UDZIELONYCH
ODPOWIEDZI
0

Ekspert w zakresie prawa oświatowego współpracujący z wieloma podmiotami jako ekspert i konsultant merytoryczny. Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą (wspomaga systemowo 21 dyrektorów szkół w całej Polsce).

Jako szkoleniowiec współpracuje z Centrum Edukacji Artystycznej, CDN w Lesznie i Pile, SODN w Krotoszynie, MCDN w Krakowie i Oświęcimiu, ODN w Poznaniu i Kaliszu, MSCDN w Warszawie - Wydział w Radomiu, UM w Kaliszu, Starostwem w Gostyniu, PCPPPiDN w Głogowie.

Jest autorem i współautorem wielu książek wspierających działania nauczycieli bądź dyrektorów w placówkach oświatowych, m.in. "Rozważania o pracy rady pedagogicznej" (współautor), "Decyzje dyrektora szkoły i placówki oświatowej", "Ustawa o systemie oświaty z omówieniem przepisów towarzyszących", "Karta Nauczyciela z omówieniem przepisów towarzyszących" oraz licznych artykułów i publikacji komentujących aktualne zmiany prawne.

Jako aktywny członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, a ostatnio jako Członek Zarządu, regularnie publikuje informacje dotyczące najnowszych i planowanych zmian prawnych.

HISTORIA INTERPRETACJI